+976 7011-9611info@molongoo.mn
Бид 1995 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Нефтьденсиметр

Нефтьденсиметр

Нефтьденсиметр

 

0.0 ₮

SKU: Нефтьденсиметр

Шатахууны температурыг тодорхойлж хувийн жинг 0,0001 г/см3 - 0,0005 г/см3-ийн нарийвчлалтай тодорхойлно.

Шатахууны температурыг тодорхойлж хувийн жинг 0,0001 г/см3 -0,0005 г/см3 -ийн нарийвчлалтай тодорхойлно.