+976 7011-9611info@molongoo.mn
Бид 1995 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ

 • Тэгш өнцөгт фланецтай хаалт
  548
  0

  Тэгш өнцөгт фланецтай хаалт

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Тэгш Өнцөгт Фланецан Хаалт

  0.0 ₮
 • Хөөсний генератор
  546
  0

  Хөөсний генератор

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Хөөсний Генератор

  0.0 ₮
 • Уян хоолой
  543
  0

  Уян хоолой

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ

  0.0 ₮
 • Насос
  624
  0

  Насос

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Насос

  0.0 ₮
 • Буулгах шүүр
  554
  0

  Буулгах шүүр

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Шатахуун Буулгах Шүүр

  0.0 ₮
 • Хий мэдрэгч
  564
  0

  Хий мэдрэгч

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Хий мэдрэгч

  0.0 ₮
 • Фланец
  584
  0

  Фланец

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Фланец

  0.0 ₮
 • Зөөврийн насос
  592
  0

  Зөөврийн насос

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Зөөврийн насос

  0.0 ₮
 • Холбогч муфть
  622
  0

  Холбогч муфть

  ГТБА, ШТС-ЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ, Холбогч Муфьт

  0.0 ₮

Хуудаснууд