+976 7011-9611info@molongoo.mn
Бид 1995 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг доорх чиглэлүүдээр хийж гүйцэтгэнэ.

  • Газрын тосны олборлолтын байгууламж
  • Газрын тос боловсруулах үйлдвэр
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах
  • Шингэрүүлсэн хийн  түлшний агуулах
  • Шатахуун, шингэрүүлсэн хий түгээх станц
  • Дамжуулах хоолойн барилга байгууламж
  • Тос, тослогооны материал цэнэглэх, савлах, түгээх байгууламжуудад БОНБНҮ хийхээс гадна Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, Орчины хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулна.