+976 7011-9611info@molongoo.mn
Бид 1995 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

БАРИЛГА УГСРАЛТ

Газрын тосны олборлох байгууламж, газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний агуулах, ШТС-ын барилга байгууламж, АХЦС-ын барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

  • Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын босоо, хэвтээ ган савны угсралтын ажил
  • Вагон-цистерн, авто-цистернээс ачиж, буулгах төхөөрөмжийн технологийн угсралтын ажил
  • Гал унтраах системийн угсралтын ажил
  • Бохирын нэгдсэн системийн угсралтын ажил
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, түгээх технологийн үйл ажиллагааг автоматжуулах, электрон, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг угсарч суурилуулах  ажил
  • Оператор, насос станц, авто граж, усан сан, тосны агуулахын барилга угсралтын ажил
  • Вагон- эстакад, авто-эстакадын саравч, үйлчилгээний тавцан, ган бүтээц хийцийн угсралтын ажил
  • ШТС-ын барилга, саравч, үнийн самбар, түгээгүүрийн  арлын угсралт, реклам чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх
  • АХЦС-ын барилга, саравч, үнийн самбар, түгээгүүрийн  арлын угсралт, реклам чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх