+976 7011-9611info@molongoo.mn
Бид 1995 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ

Газрын тосны олборлолтын байгууламж: Газрын тос олборлох байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламж, технологийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах;

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр: Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламж, технологийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах;

Газрын тосны бүтээгдэхүүн шингэрүүлсэн хийн түлшний агуулах ( ГТБА, ШХТА): Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, тос, тослогооны материалыг авто ба төмөр замын тээврийн хэрэгслээс бөөнөөр хүлээн авч, хадгалах,  түгээх агуулахын ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламж, технологийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах;

Газрын тос, хий дамжуулах хоолой, ачих, буулгах барилга байгууламж: Дамжуулах хоолой, ачих, хүлээн авах, дундын (өргөлтийн) барилга байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламж, технологийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах;

Тос, тослогооны материал цэнэглэх, савлах, түгээх байгууламж: Тос, тослогооны материал цэнэглэх, савлах, түгээх байгууламж ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламж, технологийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах;

Шатахуун, шингэрүүлсэн хий түгээх станц  (ШТС, ШХТС): Шатахуун ба хийн түлш түгээх станцын ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламж, технологийн иж бүрэн зураг  төслийг боловсруулах