+976 7011-9611info@molongoo.mn
Бид 1995 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Засвар үйлчилгээ

  • Техникийн оношлогоо,  засвар үйлчилгээ:
    • Тоног төхөөрөмжийн төлөв байдалд техникийн оношлогоо хийх;
    • Технологийн тоног төхөөрөмжүүдэд төлөвлөгөөт ба урсгал засвар, техникийн үйлчилгээ хийх;
    • Эвдрэл гэмтлийг дуудлагын дагуу засварлах, техникийн үйлчилгээ хийх
  • Уул уурхай, авто замын хүнд машин механизмыг шатахуунаар цэнэглэх авто техникийн үйлчилгээ:
    • Явуулын шатахуун түгээх станц;
    • Зөөврийн насос, тоолуур